FORSIDE   NYHEDER   NYHEDSBREV   KALENDER  
Sektion byg-info-kontakt os
Sektion Din Bolig
    Side Tilstandsrapport
    Side Din Bolig
    Side Chekliste
    Side Sokkel
    Side Gulve
    Side Kælderydervægge
    Side Yder-/indervægge
    Side Vinduer / døre
    Side Lofter ->
    Side Tagkonstruktion
    Side Vådrum
    Side Trapper
Sektion Bestemmelser
Sektion Projekter
Sektion Hus salg
Sektion Vurdering af Andelsboliger
Lofter

 

Opbygning

Etageadskillelser
Etageadskillelser er adskillelser mellem bygningens etager. De består af lofter, en bærende del og gulvbelægning.

Den bærende del kan bestå af træbjælker, armerede dækelementer af beton, pore- eller klinkerbeton, eller den kan være støbt af armeret beton, eventuelt med udfyldningsblokke af tegl, klinker- eller træbeton.

På den bærende del er lagt en gulvbelægning. Se afsnittet om Gulvkonstruktioner og gulv.

Lofter
Lofterne på undersiden af både etageadskillelser og tagkonstruktioner kan være beklædt med rør og puds på forskalling med profilerede brædder eller med plader af træ, gips eller lignende.

Undersiden af støbte betondæk er ofte rettet op med loftpuds.

Loftbeklædningen kan være fastholdt direkte på undersiden af den bærende konstruktion - eventuelt ved hjælp af et mellemlag - eller lofterne kan være nedhængt, så der er hulrum mellem loftbeklædningen og den bærende konstruktion over loftbeklædningen.

Loftbeklædning under en tagkonstruktion kan indgå i husets afstivende system, så vindbelastning på tag og gavle overføres til loftbeklædningen.

Typiske tegn på skader

Revner i samlinger kan skyldes manglende stabilitet i konstruktionerne. Revnerne opstår især mellem loft og væg og kan fortsætte ned i væggen eller ud på loftet (1.1).

Afskalning af dæklag - det yderste lag beton - på betondæk er tegn på, at armeringen ruster, fordi der trænger fugt eller vand ind til armeringen (1.2).

Åbninger mellem fodpanel og gulv på træbjælkelag kan være tegn på, at gulvet synker, fordi bjælkeender er angrebet af råd eller svamp som følge af opfugtning (1.3). Råd i bjælker kan også vise sig ved, at loftpuds på undersiden af bjælkelaget revner (1.4).

Misfarvning af loftbeklædning kan skyldes vækst af skimmelsvamp, der kommer, hvor der er kondensvand på kolde flader i rum med høj luftfugtighed - f.eks. omkring aftrækskanaler i baderum.

Misfarvning kan også komme, hvor det blæser ind gennem utætheder i konstruktionen

Huskeliste

Kig på
• loftbeklædningen
• gulvet

Se efter
• revner og skader i loftbeklædningen og gulve (1.2, 1.3, 1.4)
• nedbøjning og manglende stabilitet
• revner og skader i vådrums gulvbelægning
• råd og svamp i synlige træbjælker i kældre eller krybekældre
• afskalninger forårsaget af rustskader på armeringsjern (1.2)
• insektangreb i synlige træbjælker

Pas på lofter og etageadskillelser

Konstruktionerne skal holdes fri for fugt
Krybekældre under bjælkelag skal være ventileret. Alt, som lukker for ventilationsåbninger, skal fjernes.

Rustskader på armering i beton skyldes fugt. Hvis armeringen kan mistænkes for at være svækket, skal en fagmand tilkaldes (1.2). Før reparationsarbejde iværksættes, skal det sikres, at årsagen til fugten fjernes.

Misfarvning på lofterne modvirkes med varmeisolering, tætning og ventilation af boligen.

Revner skal holdes under observation
En fagmand bør tilkaldes, hvis revner bliver bredere, eller hvis der opstår nye revner (1.1). Revner i loftbeklædningen eller mellem væg og loft kan skyldes enten mangelfuldt håndværk eller manglende stabilitet i konstruktionerne.

Insektangreb skal bekæmpes
Hvis der konstateres nye flyvehuller eller boremel efter insektangreb i træbjælker i etageadskillelser, bør angrebet vurderes af en fagmand da større insektangreb vil svække bjælkernes bæreevne (1.5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1.0
Fig1.1
Fig1.2
Fig1.3
Fig1.4
Fig1.5